SỨC KHỎE CỦA BẠN - TÀI SẢN CỦA CHUNG TÔI

Minh Châu Foot Care & Spa

Về Minh Châu Foot Care & Spa

Khi nhịp điệu cuộc sống hàng ngày tăng lên trong bối cảnh thời đại công nghệ và công nghiệp hóa, các căng thẳng và rối loạn liên quan chi phối xã hội của chúng ta rất nhiều. Việc tìm kiếm các phương pháp thư giãn, giữ gìn sức khỏe, cả về thể chất và tinh thần, đã dẫn dắt một nhóm bạn trẻ có tầm nhìn tạo ra Minh Châu Foot Care & Spa tại Sapa.

20+

EXPERTS

Tempus montes! Aut laborum, soluta. Odit incidunt non justo, dis, eiusmod ipsu.

40

OFFERS

Tempus montes! Aut laborum, soluta. Odit incidunt non justo, dis, eiusmod ipsu.

150+

HAPPY CLIENTS

Tempus montes! Aut laborum, soluta. Odit incidunt non justo, dis, eiusmod ipsu.

15

PRIVATE ROOMS

Tempus montes! Aut laborum, soluta. Odit incidunt non justo, dis, eiusmod ipsu.

Meet our

EXUBERANT TEAM

DORIS WILLIS

Dicta nec bibendum facere suspendisse dicta convallis quam.

HARRY PAYNE

Dicta nec bibendum facere suspendisse dicta convallis quam.

KAREN GILBERT

Dicta nec bibendum facere suspendisse dicta convallis quam.

Lotus spa center is the best till date I have experienced in past few months. They know hospitality very well. Even the spa & massage is extremely soothing. Rates are also pretty reasonable.

Brenda Greene

Scroll to Top